Sjukhuskyrkan
Symbolens betydelse
Kris och jobbiga situationer
När någon dör
En arbetsplatskyrka
Helhetssyn på människan
Till tröst


Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på Vrinnevisjukhuset är en samverkan på kristen grund mellan Svenska kyrkan och Sveriges frikyrkoråd. Vi är till för dig som behöver någon att tala med eller kanske någon som tar sig tid att lyssna.
Sjukhuskyrkans symbol – det blommande korset – talar om hopp. En blomma växer ur en avhuggen stam. En bild för att det avbrutna kan bli helt. Också av det hopplösa och mörka kan liv växa fram.
Vi som arbetar inom Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient eller anhörig, men även för dig som har ditt dagliga arbete på sjukhuset. Sjukhuskyrkans personal är liksom all personal på sjukhuset bunden av tystnadsplikt/sekretess. Inga journaler förs över samtalen med dem som besöker oss.

Sjukhuskyrkan på Vrinnevisjukhuset:

 • erbjuder stöd, själavård och enskilda samtal.
 • ordnar regelbundna gudstjänster, andakter och musikprogram.
 • erbjuder enskild nattvard.
 • förmedlar kontakt med hemförsamlingar och företrädare för andra religioner.
 • medverkar i utbildningssammanhang och personalgrupper/anhöriggrupper.
 • arbetar med LEVA VIDARE – grupper för dig som har förlorat små barn eller för dig som har förlorat någon vuxen genom självmord.


Symbolens betydelse

Sjukhuskyrkans symbol består av en symbol för liv, hälsa och tron på uppståndelsen. Ur det brustna kan något nytt växa fram. Det mjuka korset som omsluter blomman visar att vi är inneslutna i Guds omsorg och kärlek. Denna symbol används av Sjukhuskyrkan i hela Norden. Symbolen är framställd av konstnären Lars Eklund.


Kris och jobbiga situationer

Kris innebär reaktioner på en livssituation där våra tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att kunna hantera situationen. När man hamnar i kris är det inte ovanligt att man känner vanmakt. När något känns jobbigt är du alltid välkommen att prata med oss.

Jobbiga situationer kan till exempel vara:

 • Förlust av närstående
 • Oro för egen sjukdom och död
 • Separation
 • Allvarlig kränkning
 • Olyckshändelse
 • Infertilitet/ofrivillig barnlöshet
 • Förlorat barn/foster
 • Sexuell läggning


När någon dör

I samband med att någon dör kan det kännas bra att få tala med någon. Vi i Sjukhuskyrkan har erfarenhet av sorg och avsked. Att ta farväl av den döde på sjukhuset gör dödsfallet mer verkligt. En avskedsstund kan hållas antingen på rummet där den döde vårdats eller i ett rum för avsked. Avskedsrum finns på akuten, Iva och bårhuset.


En arbetsplatskyrka

Vi finns tillgängliga på sjukhuset dagtid och kan vara ett stöd och en samtalspartner för anställda på sjukhuset.


Helhetssyn på människan

All vård i dag ska bedrivas utifrån en helhetssyn på människan; att vi är både kroppsliga, själsliga, andliga/existentiella och sociala varelser.
KROPP- vår kropp är inte frikopplad från resten av vårt väsen, mår vi dåligt i kroppen påverkas vi också till själ och ande och vår sociala roll kan förändras.

SJÄL- våra tankar och känslor kommer ur våra erfarenheter och vår livssituation. När vi mår dåligt till följd av till exempel stress påverkas också kroppen.

ANDLIG/EXISTENTIELL- när vi funderar över livet och alla dess ” varför ”-frågor som inte har något enkelt svar, eller något svar alls, sysslar vi med vår andliga/existentiella del av vår personlighet. Andliga/existentiella funderingar som inte tillåts ventileras kan leda till att vi mår dåligt också till kropp och själ och påverkar hur vi fungerar socialt.


Till tröst

Psalm 256
Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken,
ett namn som skyddar dig nu när du går.
Din ensamhet har stränder in mot ljuset .
Var inte rädd. I sanden finns det spår.

Han älskar dig, han väntar dig i kväll –
en kväll när du förstår hans hemlöshet
och hur han längtar efter dina steg:
från evighet har han stämt möte här.

Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn,
du ser den inte nu, men färdas dit.
En dag skall du bekänna högt hans namn,
hans kärleks frid som ingenting begär.

Du är på väg. En dag blir natten vit.
En dag och stjärnor växer ur hans famn.
Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn,
du ser den inte nu, men färdas dit.
(Ylva Eggehorn)

Psalm 799
Det är svårt att mista en vän,
så svårt att mista en vän.
Något fint går itu.
Här är jag, var är du?
Jag vill tro, att vi träffas igen.

Som en fjäril som lyfter från blomman,
som en fågel som lämnar sitt bo
söker själen sin väg mot det höga,
så har jag hört,
så har jag lärt.
Är det sant, så vet du det nu.
Här är jag, var är du?

Det är svårt att mista en vän,
så svårt att mista en vän.
Något fint går itu.
Här är jag, var är du?
Jag vill tro, att vi träffas igen.
(Gullan Bornemark)

Psalm 764
Länge har jag försökt,
länge har jag dig sökt,
men nu ber jag:
Håll om mig tills jag ser dig, min Gud.

Ta min smärta, min nöd,
ta min vånda, min död,
ge mig nytt liv:
Håll om mig tills jag ser dig, min Gud.

Psalm 848
När marken brister och allt är kaos
var är du, Gud, som vi litat på?
När ord blir stumma och ångest råder:
vem är du Gud – vi vill se din nåd.

Vår smärta skriker när livet slår oss –
var är du Gud, som kan svika så?
När tillit brister och vrede växer:
vem, är du Gud – vi vill få din nåd!

Vi har varandra, att hjälpa, stödja
hur kan du, Gud, lämna allt till oss?
Vi gråter, ropar och bär vår börjda:
kom Gud, till världen – den lider så!

När Kristus kom såg vi en som orkar
han är vår Bror, och han ger oss mod.
Längst in i mörkret är han oss närmast:
är han vår vila – är han Guds nåd?