Kontakta oss

Någon av oss är alltid i tjänst, dagtid på vardagar. De fasta telefonnumren är kopplade till mobiltelefoner.

Du kan också nå oss via sjukhusets växel, 010 – 103 00 00 och begära Sjukhuskyrkan, Vrinnevisjukhuset.

Sjukhuskyrkans lokaler på VIN ligger vid uppgång R och F.

Stillhetens rum finns på plan 1 mellan uppgång C och D.

Eva Gudmundson, pastor
Tel: 011- 24 11 55, 010- 104 39 66
eva.gudmundson@regionostergotland.se

Helena Larsson, musiker
Tel: 011- 24 11 03
helena.a.larsson@svenskakyrkan.se

Lillemor Björling, präst
Tel: 011- 24 11 29, 010- 104 39 99
lillemor.bjorling@regionostergotland.se

Kaisa Wassberg, diakon
Tel: 011- 24 11 06, 010- 104 39 69
kaisa.wassberg@svenskakyrkan.se