maj 2018

02 ons

Andrum – onsdagar, jämna veckor|    Plats: Vårdavdelningar

03 tor

NattvardsandaktTid: 9:00   |    Plats: Stillhetens rum

03 tor

Andrum – musik och ljuständning i huvudentrénTid: 12:00   |    Plats: Huvudentrén

03 tor

Andrum – torsdagar|    Plats: Vårdavdelningar

06 sön

Gudstjänst med nattvardTid: 10:30   |    Plats: Stillhetens rum

09 ons

Andrum – onsdagar, jämna veckor|    Plats: Vårdavdelningar

10 tor

NattvardsandaktTid: 9:00   |    Plats: Stillhetens rum

10 tor

Andrum – musik och ljuständning i huvudentrénTid: 12:00   |    Plats: Huvudentrén

10 tor

Andrum – torsdagar|    Plats: Vårdavdelningar

13 sön

Gudstjänst med nattvardTid: 10:30   |    Plats: Stillhetens rum

16 ons

Andrum – onsdagar, jämna veckor|    Plats: Vårdavdelningar

17 tor

NattvardsandaktTid: 9:00   |    Plats: Stillhetens rum

17 tor

Andrum – musik och ljuständning i huvudentrénTid: 12:00   |    Plats: Huvudentrén

17 tor

Andrum – torsdagar|    Plats: Vårdavdelningar

20 sön

Gudstjänst med nattvardTid: 10:30   |    Plats: Stillhetens rum

23 ons

Andrum – onsdagar, jämna veckor|    Plats: Vårdavdelningar

24 tor

NattvardsandaktTid: 9:00   |    Plats: Stillhetens rum

24 tor

Andrum – musik och ljuständning i huvudentrénTid: 12:00   |    Plats: Huvudentrén

24 tor

Andrum – torsdagar|    Plats: Vårdavdelningar

27 sön

Gudstjänst med nattvardTid: 10:30   |    Plats: Stillhetens rum

30 ons

Andrum – onsdagar, jämna veckor|    Plats: Vårdavdelningar

31 tor

NattvardsandaktTid: 9:00   |    Plats: Stillhetens rum

31 tor

Andrum – musik och ljuständning i huvudentrénTid: 12:00   |    Plats: Huvudentrén

31 tor

Andrum – torsdagar|    Plats: Vårdavdelningar