januari 2018

03 ons

Andrum – onsdagar, jämna veckor|    Plats: Vårdavdelningar

04 tor

NattvardsandaktTid: 9:00   |    Plats: Stillhetens rum

04 tor

Andrum – musik och ljuständning i huvudentrénTid: 12:00   |    Plats: Huvudentrén

04 tor

Andrum – torsdagar|    Plats: Vårdavdelningar

07 sön

Gudstjänst med nattvardTid: 10:30   |    Plats: Stillhetens rum

10 ons

Andrum – onsdagar, jämna veckor|    Plats: Vårdavdelningar

11 tor

NattvardsandaktTid: 9:00   |    Plats: Stillhetens rum

11 tor

Andrum – musik och ljuständning i huvudentrénTid: 12:00   |    Plats: Huvudentrén

11 tor

Andrum – torsdagar|    Plats: Vårdavdelningar

14 sön

Gudstjänst med nattvardTid: 10:30   |    Plats: Stillhetens rum

17 ons

Andrum – onsdagar, jämna veckor|    Plats: Vårdavdelningar

18 tor

NattvardsandaktTid: 9:00   |    Plats: Stillhetens rum

18 tor

Andrum – musik och ljuständning i huvudentrénTid: 12:00   |    Plats: Huvudentrén

18 tor

Andrum – torsdagar|    Plats: Vårdavdelningar

21 sön

Gudstjänst med nattvardTid: 10:30   |    Plats: Stillhetens rum

24 ons

Andrum – onsdagar, jämna veckor|    Plats: Vårdavdelningar

25 tor

NattvardsandaktTid: 9:00   |    Plats: Stillhetens rum

25 tor

Andrum – musik och ljuständning i huvudentrénTid: 12:00   |    Plats: Huvudentrén

25 tor

Andrum – torsdagar|    Plats: Vårdavdelningar

28 sön

Gudstjänst med nattvardTid: 10:30   |    Plats: Stillhetens rum

31 ons

Andrum – onsdagar, jämna veckor|    Plats: Vårdavdelningar