Every torsdag

Time: 9:00

Place: Stillhetens rum

Nattvardsandakt firas i Stillhetens rum torsdagar kl 9.00.

Du kan även komma hit för enskild stillhet, oavsett religion.
De olika avdelningarna på sjukhuset har andakter och musikstunder, vilka informeras om på avdelningarnas anslagstavlor.