Every söndag

Time: 10:30

Place: Stillhetens rum

I Stillhetens rum firas gudstjänst med nattvard varje söndag kl 10.30. Värdar hjälper till att lotsa och köra (t.ex. rullstol och säng) Kontakta respektive avdelning.

Du kan även komma hit för enskild stillhet, oavsett religion.
De olika avdelningarna på sjukhuset har andakter och musikstunder, vilka informeras om på avdelningarnas anslagstavlor.