Musik och ljuständning i huvudentrén, som regel 12.00 torsdagar.