Every torsdag

Time: 12:00

Place: Huvudentrén

Musik och ljuständning i huvudentrén, som regel 12.00 torsdagar.