Andrum med musik, sång och samtal varannan onsdag på vårdavdelningarna. Se anslag på din avdelning.