Andrum med musik, sång och samtal torsdagar på vårdavdelningarna. Se anslag på din avdelning.