Andrum med musik, sång och samtal torsdagar på vårdavdelningarna.

Se anslag på din avdelning.